kods

kods

<?php
ini_set ('display_errors', 1);
pieprasīt_vienreiz ('PHPExcel.php');
pieprasīt_vienreiz ('PHPExcel / IOFactory.php');
include_once ('../../../ wp-load.php');
$ objPHPExcel = jauns PHPExcel ();
globālais $ wpdb;
// $ objPHPExcel-> getActiveSheet ();

$ objPHPExcel-> setActiveSheetIndex (0) -> setCellValue ('A1', 'Ziedojumu atskaites');
$ objPHPExcel-> setActiveSheetIndex (0) -> mergeCells ('A1: C1', ”);
$ objPHPExcel-> setActiveSheetIndex (0) -> setCellValue ('A2', 'SI');
$ objPHPExcel-> setActiveSheetIndex (0) -> setCellValue ('B2', 'Projekts');
$ objPHPExcel-> setActiveSheetIndex (0) -> setCellValue ('C2', 'Apakšprojekts');
$ objPHPExcel-> setActiveSheetIndex (0) -> setCellValue ('D2', 'Location');
$ objPHPExcel-> setActiveSheetIndex (0) -> setCellValue ('E2', 'Kopā');

$ file = 'Ziedojums'. laiks() . '.xlsx'; //
// $ objWriter = PHPExcel_IOFactory :: createWriter ($ objPHPExcel, 'Excel2007 ′);
// $ objWriter-> save (“upload / excelsheet /”. $ fails);
// Pārdēvēt darblapu
$ objPHPExcel-> getActiveSheet () -> setTitle ('Cenu matrica');

// Iestatiet aktīvo lapu indeksu pirmajai lapai, lai Excel to atvērtu kā pirmo lapu
$ objPHPExcel-> setActiveSheetIndex (0);

$ startdate = $ _REQUEST ['exportstartdate']. ' 00:00:00 ′;
$ enddate = $ _REQUEST ['exportenddate']. ' 00:00:00 ′;

$ queryexport = (“SELECT”. $ wpdb-> prefikss. ”user_donating. *,”. $ wpdb-> prefikss. ”atlases. *, summa (“. $ wpdb-> prefikss. ”user_donating.total_amt) kā kopsumma FROM “. $ Wpdb-> prefikss.” User_donating LEFT JOIN “. $ Wpdb-> prefix.” Atlasa opcijas ON “. $ Wpdb-> prefix.” User_donating.selection_id = “. $ Wpdb-> prefix.” Selections.uniqetime_id WHERE posted_date starp ''. $ startdate. '' AND ''. $ enddate. '' GRUPA pēc projekta, apakšprojekta, atrašanās vietas “);

$ result = mysql_query ($ queryexport);
$ header = ”;
$ i = 3;
$ j = 1;

kamēr ($ row = mysql_fetch_array ($ result)) {
$ objPHPExcel-> getActiveSheet () -> SetCellValue ('A'. $ i, $ j);
$ objPHPExcel-> getActiveSheet () -> SetCellValue ('B'. $ i, $ rinda ['projekts']);
$ objPHPExcel-> getActiveSheet () -> SetCellValue ('C'. $ i, $ rinda ['sub_project']);
$ objPHPExcel-> getActiveSheet () -> SetCellValue ('D'. $ i, $ rinda ['location']);
$ objPHPExcel-> getActiveSheet () -> SetCellValue ('E'. $ i, '£' .numurs_formāts ($ rinda ['kopējā summa'], 2));

$ I ++;
$ j ++;
}

$ objWriter = PHPExcel_IOFactory :: createWriter ($ objPHPExcel, 'Excel2007');
$ objWriter-> save (“upload / excelsheet /”. $ fails);
$ file_url = 'upload / excelsheet /'.$ fails;

header ('Content-Type: application / vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet');
galvene (“Content-Disposition: pielikums; faila nosaukums =”. $ fails);
header (“Cache-Control: jāpārbauda atkārtoti, post-check = 0, pre-check = 0”);
ob_end_clean ();
lasīt failu ($ file_url);
Izeja;

?>VAJADZĪGA PALĪDZĪBA? Klikšķiniet šeit, lai tiešsaistes palīdzību